Konkrétní taneční sestavy trvají cca 3 - 5 minut. Některé z nich je možné vzájemně kombinovat bez převlékání do jiného kostýmu, postačí pouze velmi krátká úprava. Na většinu sestav může navázat minikurs pro diváky, čímž délka vstupu dosáhne až 20 minut.

Speciální programy pro děti, pro seniory, pro ženy, případně další programy na míru zadavatele, mohou trvat 60 - 120 minut.