REREFENCE

 

Reference

 

Klávesák Honza  https://www.klavesak-honza.uvadi.cz/

 

Domov důchodců Dubí, ředitel PhDr. Jaroslav Zeman    

https://www.dddubi.cz/cz/kontakt/

 

Obec Bořislav, starosta obce Aleš Navara    https://www.obec-borislav.cz/

 

Občanské sdružení Tanec pro život, Kutná Hora, předsedkyně Magdaléna Rychlá 

https://www.tanecprozivot.wbs.cz/KONTAKTY.html

 

Utancovat se - Taneční kurzy v Praze, Alice Janstová   https://www.utancovatse.cz/