Orient North Show Ústí nad Labem

05.06.2010 00:00

ORIENT NORTH SHOW  - 5. ročník -  soutěžní přehlídka skupinových choreografií orientálního tance
Místo konání:  Sportovní hala SEVEROTUK, Truhlářova ul. – Ústí nad Labem.

Soutěž nás motivovala hezkým 6. místem!!!!   V naší kategorii dospělých soutěžilo celkem 12 týmů. Při vyhlášení výsledků jsme jako všechny soutěžící dostaly drobné dárky od sponzorů soutěže, což samozřejmě potěšilo:)))) Ještě víc ale potěšila výsledková listina, kdy nám všechny členky poroty udělily nejméně 40 bodů z maximálně možných 50. Na to, že v týmu není ani profesionální tanečnice, ani choreograf, ani lektorka tance, jako v mnoha jiných skupinách :))) Příští rok zkusíme být ještě úspěšnější s bhangrou, takže si už dnes držíme všechny palce.

 

DISPOZICE: 
Pořadatel soutěže:  Radovan Dobner – Tel.: 475 210 861, 603 572 202, Dům dětí a mládeže, W. Churchilla 8, 400 01 Ústí n. L., dramatika@ddmul.cz,  www.orientnorthshow.estranky.cz 

Přihlášky zasílejte na adresu: ORIENT NORTH SHOW – Radovan Dobner – DDM, W. Churchilla 8, 400 01 Ústí nad Labem, nebo elektronickou poštou na adresu: dramatika@ddmul.cz 

Uzávěrka přihlášek je 15. 5. 2010! 

PROPOZICE SOUTĚŽE
Soutěž ORIENT NORTH SHOW je soutěžní přehlídka skupinových choreografií, kde týmy předvádí souvislý tanec na hudbu s prvky orientálního břišního tance a styly z něho vycházející (Tribal, Tribal fusion, Bollywood, apod.)

  Věkové kategorie

A – PŘÍPRAVKA - do průměru 7,9
B – DĚTI  – 8,0 – 10,9
C – JUNIOŘI - 11,0 – 13,9
D – KADETI - 14,0 - 16,9
E – DOSPĚLÍ - od 17,0
F

G 1 – RODIČE A DĚTI*– dua, tria, kvarteta - do průměru 11,9 (včetně)

G 2 – dua, tria, kvarteta - od průměru 12,0 do 15,9 (včetně)
G 3 – dua, tria, kvarteta - od 16,0 – horní hranice neomezena

Zařazení do věkových kategorií se určuje podle aritmetického průměru všech soutěžících – nadpoloviční většinu však musí tvořit tanečníci dané věkové kategorie! Počítá se věk soutěžící dosažený v den soutěže.
Organizátor si vyhrazuje právo přerozdělit věkové kategorie; dále dodatečně rozdělit kategorie podle stylu na základě došlých přihlášek! (např. American Tribal Style, apod.).

Závodní skladba:
Kategorie A, G:  délka skladby min. 1:30 min., max. 4 min.
Kategorie B, C, D, E, F: délka skladby min. 2:30 min., max. 5 min.

Kolektivy si musí přinést vlastní CD s hudbou k sestavě, označit názvem souboru a číslem skladby. MC není povoleno!

Vedoucí souboru předá CD zvukaři v době prostorových zkoušek. Na soutěži bude nový zvukový odbavovací systém, kdy skladby budou nahrány do notebooku a pouštěny z počítače – předejdeme tím „skákajícím“ CD. Doporučujeme mít s sebou 2 nahrávky, případně MP3.

Rekvizity:  Výběr rekvizit je ponechán na vedoucí souboru a nesmí ohrožovat bezpečnost soutěžících.

Hodnocení:
Porota bude hodnotit využití prostoru, synchronizaci skupiny, vhodnost a souhru kostýmů a hudby, provedení prvků, celkový dojem, výraz, choreografii, účesy a líčení, případně využití rekvizit. Na soutěži není možno podat protest proti rozhodnutí poroty! Porota bude složena z odborníků z oblasti orientálního i moderního tance, případně sponzorů!

Počet účastníků: Minimální počet tanečníků je 5 max. 30. (Týká se pouze kategorie A, B, C, D, E, F)

Startovné a vstupné:
80,- za každou soutěžící osobu
50,- diváci
ZDARMA 2 osoby k 1 týmu vstup zdarma (trenéři, pedagog. doprovod)
ZDARMA Děti do 6-ti let vstup zdarma (ne startující)

Startovné je nutno uhradit při prezenci v den soutěže – podmínka pro účast v soutěži!

K prezenci je nutno si přivézt soupisku soutěžících s daty narození.

Povrch haly: palubovka
Osvětlení: denní

Časový harmonogram:

9,00 – 11,00 hod. prezence, prostorové zkoušky (není přítomna porota)
11,00 hod. slavnostní zahájení soutěže
11,15 – 16,00 hod. soutěžní přehlídka skupinových choreografií (předběžný čas)

Vyhodnocení jednotlivých kategorií bude upřesněno moderátorem v průběhu soutěže.

Časový harmonogram bude odeslán po uzávěrce přihlášek na e-mail uvedený v přihlášce!

Vstup na soutěžní plochu možno pouze v přezůvkách!!! Upozorněte proto všechny zúčastněné. Na startovní plochu je též zakázáno nosit občerstvení.

Organizátor si vyhrazuje právo použít veškeré pořízené fotografie pro propagaci soutěže a prezentovat je na webových stránkách.

UPOZORŇUJEME, ŽE KAPACITY ŠATEN JSOU VELMI OMEZENÉ A NESLOUŽÍ KE ZDRŽOVÁNÍ TANEČNIC V ŠATNÁCH. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.