ORIENT NORTH SHOW 2011 Ústí nad Labem

04.06.2011 09:00

Příznivci orientálního tance a stylů z něj vycházejících byli mailem pozváni pořádajícím Domem dětí a mládeže v Ústí nad Labem na 6. ročník Orient North Show. Jdeme do toho se svojí show Aysel-Arash - Always :)))

Přihláška BL byla odeslána, vystupujeme v počtu 7 tanečnic. Doprava a další info (brožura programu atd.)  - zasláno na maily. 

Vystupujeme kolem 15.15 hod., sraz na místě nejpozději do 13.00 hod.

 

Doprovodné akce:

Občerstvení Karel Tipmann

Malování na tělo – Pavla No Real

Vyšívání na trička, firma Zuziii.cz (výšivka na přinesené tričko 50 Kč – jméno nebo název týmu na zakoupené tričko – dětské tričko krátký rukáv 80 Kč, dětské tričko dlouhý rukáv 100 Kč – výšivka zdarma!)

 

Profesionální focení vašich týmů v ateliéru přímo na sále a možnost zakoupení fotografií IHNED!

  

 

Všeobecná ustanovení 

 

Název soutěže:    ORIENT NORTH SHOW  

soutěžní přehlídka skupinových choreografií Orientálního tance

Pořadatel  soutěže:  

Dům dětí a mládeže, Velká hradební 19, 400 01,  

Bc. Jaroslava Bílská, DiS., Bc. Jana Machyniaková

Tel.: 475 210 861, 603 572 202

www.ddmul.cz www.orientnorthshow.estranky.cz

 

Místo konání:    Sportovní hala SEVEROTUK, Truhlářova ul.,  Ústí nad Labem

Datum konání:   4. 6. 2011 – sobota

Přihlášky:    Přihlášky zasílejte na adresu:     

bilska@ddmul.cz;  dramatika@ddmul.cz  (předmět: ORIENT NORTH SHOW)

Uzávěrka přihlášek je 6. 5. 2011!!!

 

PROPOZICE SOUTĚŽE


Charakteristika soutěže: 

Soutěž ORIENT NORTH SHOW je soutěžní přehlídka skupinových choreografií, kde týmy předvádí souvislý tanec na hudbu s prvky orientálního břišního tance a styly z něho vycházející (Tribal, Tribal fusion, Bollywood, apod.)

 

Věkové kategorie:    

A – PŘÍPRAVKA - do průměru 7,9

B – DĚTI – 8,0 – 10,9

C – JUNIOŘI - 11,0 – 13,9

D – KADETI - 14,0  - 16,9

E – DOSPĚLÍ - od 17,0

F RODIČE A DĚTI*

G 1dua, tria, kvarteta  - do průměru 11,9 (včetně)

G 2dua, tria, kvarteta  - od průměru 12,0 do 15,9 (včetně)

G 3dua, tria, kvarteta  - od 16,0 – horní hranice neomezena

 

Zařazení do věkových kategorií se určuje podle aritmetického průměru všech soutěžících – nadpoloviční většinu však musí tvořit tanečníci dané věkové kategorie! Počítá se věk soutěžící dosažený v den soutěže. 

* Kategorii F musí tvořit alespoň jeden pár rodinných příslušníků, dále počet dospělých a dětí by měl být přibližně stejný. (Není možné, aby tuto kategorii tvořil tým s jedním dítětem a např. 6 dospělými) 

Organizátor si vyhrazuje právo přerozdělit věkové kategorie; dále dodatečně rozdělit kategorie podle stylu na základě došlých přihlášek! (např. American Tribal Style, apod.).

 

Závodní skladba:    

Kategorie A, G: délka skladby min. 1:30 min., max. 4 min.

Kategorie B, C, D, E, F: délka skladby min. 2:30 min., max. 5 min.

Kolektivy si musí přinést vlastní CD s hudbou k sestavě, označit názvem souboru a číslem skladby. MC není povoleno!

Vedoucí souboru předá CD zvukaři v době prostorových zkoušek. Na soutěži bude nový zvukový odbavovací systém, kdy skladby budou nahrány do notebooku a pouštěny z počítače – předejdeme tím „skákajícím“ CD. Doporučujeme mít s sebou 2 nahrávky, případně MP3.

V kategorii G nesmějí mít soutěžící shodnou sestavu skupinové choreografie – rozčleněnou skupinovou choreografii jednoho souboru na dua, tria a kvarteta!

Rekvizity:  Lze využít tanec s různými rekvizitami, ale musí si je soubor obstarat sám. Výběr rekvizit je ponechán na vedoucí souboru a nesmí ohrožovat bezpečnost soutěžících.

Hodnocení: Porota bude hodnotit využití prostoru, synchronizaci skupiny, vhodnost a souhru kostýmů a hudby, provedení prvků, celkový dojem, výraz, choreografii, účesy a líčení, případně využití rekvizit. Na soutěži není možno podat protest proti rozhodnutí poroty! Porota bude složena z odborníků z oblasti orientálního i moderního tance, případně sponzorů!

 

Počet účastníků:  Minimální počet tanečníků je 5 max. 30. (Týká se pouze kategorie A, B, C, D, E, F)

 

                           

OSTATNÍ USTANOVENÍ

Startovné a vstupné:               

80,-  za každou soutěžící osobu

50,- diváci

ZDARMA       2 osoby k 1 týmu vstup zdarma (trenéři, pedagog. doprovod)

ZDARMA       Děti do 6-ti let vstup zdarma (ne startující)

Jeden soubor může soutěžit s více sestavami, za každý nový start musí uhradit každý soutěžící 40,- Kč a podat novou přihlášku.

Účastník může startovat i ve více týmech, za každý nový start je nutno uhradit 40,- Kč.

Startovné je nutno uhradit při prezenci v den soutěže – podmínka pro účast v soutěži! K prezenci je nutno si přivézt soupisku soutěžících s daty narození a zvýraznit soutěžící, kteří budou soutěžit ve více než jedné sestavě! 

Povrch haly:   palubovka 

Osvětlení:  denní

Časový harmonogram:   

9,00 – 11,00 hod.     prezence, prostorové zkoušky (není přítomna porota)

11,00 hod.                slavnostní zahájení soutěže

11,15 – 16,00 hod.   soutěžní přehlídka skupinových choreografií (předběžný čas)

Vyhodnocení jednotlivých kategorií bude upřesněno moderátorem v průběhu soutěže.

Časový harmonogram bude odeslán po uzávěrce přihlášek na e-mail uvedený v přihlášce!

Vstup na soutěžní plochu možno pouze v přezůvkách!!! Upozorněte proto všechny zúčastněné. Na startovní plochu je též zakázáno nosit občerstvení.

Organizátor si vyhrazuje právo použít veškeré pořízené fotografie pro propagaci soutěže a prezentovat je na webových stránkách.

UPOZORŇUJEME, ŽE KAPACITY ŠATEN JSOU VELMI OMEZENÉ A NESLOUŽÍ KE ZDRŽOVÁNÍ TANEČNIC V ŠATNÁCH. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.