V rytmu orientu, Chomutov, open stage - 23.8.2013

V rytmu orientu, Chomutov, open stage - 23.8.2013